Napreden mobilni pripomoček za dimnikarje na terenu, vključno z davčno blagajno in zalednim programom